Lestijden.

Wij hebben een continurooster.

Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven.

Groep 1 & 2 doen op het plein van de dependance sportieve activiteiten in de vorm van vrij sporten. Kinderen kunnen op het plein zelf kiezen wat zij gaan doen. Er zijn materialen waar zij mee kunnen spelen, daarnaast organiseert de externe organisatie een sportief spel waar kinderen aan mee kunnen doen. De groepsleerkracht eet met de kinderen in de eigen klas.

Groep 3 t/m 8 doen een sportieve activiteit naar keuze in de Haagse Sporttuin Duindorp onder begeleiding van de externe organisatie. In de groep kiezen zij onder begeleiding van de groepsleerkracht een activiteit: voetbal, balsport, vrij sporten.
De balsport wisselt per week. In het vak vrij sporten mogen leerlingen uit de bakken zelf kiezen wat ze gaan doen.
De kinderen eten met de groepsleerkracht in de eigen klas.

Lestijden groep 1 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 uur – 14.45 uur

Woensdag:
08.30 uur – 12.15 uur