Ambities en aanbod.

OBS De Tweemaster vergroot je wereld!

De Tweemaster is een basisschool voor álle kinderen die hun wereld willen vergroten. Voor kinderen die hun talenten willen leren kennen én ontwikkelen. Voor kinderen die ambities hebben én willen waarmaken. En natuurlijk ook voor kinderen die hun ambities nog willen ontdekken.

Onze wereld is groter dan de school, groter dan onze buurt, groter dan Den Haag. Wij dagen leerlingen uit om te ontdekken hoe die wereld eruitziet en wat hun plek daarin kan zijn. Wij stimuleren nieuwsgierigheid, moedigen ambitie aan en geven ruimte aan uiteenlopende talenten. Niet minder belangrijk is dat wij elke leerling een sterke basis meegeven. Want zo’n sterke basis zorgt voor gelijkwaardige kansen, die onafhankelijk zijn van iemands sociale, culturele of religieuze achtergrond.

Een sterke basis bestaat – naast kunnen lezen, schrijven en rekenen – ook uit andere competenties. Kinderen die aan het eind van leerjaar 8 onze school verlaten, kennen zichzelf, weten beter wat ze willen en zijn nieuwsgierig, sociaal en intrinsiek gemotiveerd om te leren. Die droom, die ambitie delen wij op De Tweemaster allemaal. En wij zouden De Tweemaster niet zijn als wij onze ambitie niet zouden volbrengen.

Visie op leren

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij op OBS De Tweemaster onze visie op het leren van onze leerlingen herijkt. Onze visie leren sluit naadloos aan op de missie en beloften van ons schoolbestuur, Stichting De Haagse Scholen.

Op OBS De Tweemaster leer je met hoofd, hart en handen. We leren rekenen, taal, lezen en leren van alles over de wereld om ons heen, maar op OBS De Tweemaster leer je ook wie je bent, wie je wilt zijn, waar je voor staat en mag je ontdekken wat jouw talenten zijn.

Wij zien je, moedigen je aan, vangen je op, helpen je jouw weg te volgen en helpen je leren. In deze zoektocht begeleiden we jou. Iedereen is ergens goed in. Soms weet je nog niet waarin. Op De Tweemaster krijg je kansen om dat te ontdekken. En ken je je talent? Op onze school word je gestimuleerd om dat te ontwikkelen. Talenten ontdekken én ontwikkelen geeft plezier en zelfvertrouwen. Vanuit dat plezier en zelfvertrouwen kun je groeien en raak je intrinsiek gemotiveerd om je te blijven ontwikkelen.

Op OBS De Tweemaster vergroten we je wereld!

Naast rekenen, taal en lezen, de zogenaamde basisvakken, bieden wij STEAM-onderwijs aan. STEAM staat voor S(cience), T(echnology), E(ngineering), A(rt) en M(athematics).

De kinderen die nu onze basisschool bezoeken, gaan werken in een wereld waarin technologie een snelgroeiende rol speelt en ze in staat moeten zijn zichzelf als volwassene diverse keren opnieuw uit te vinden. Ze staan voor complexe uitdagingen op het gebied van het klimaat, de energietransmissie en kunstmatige intelligentie. Dat vraagt om creatieve en flexibele professionals. Tijdens de STEAM-lessen brengen we het geleerde in de les en praktische vaardigheden samen.

In onze school hebben wij een prachtig ingericht STEAM-lokaal. Wij beschikken over 3D-printers, een eigen radiostudio, prachtige materialen om stopmotion filmpjes mee te maken, lego om robots mee te bouwen, materialen om te leren programmeren, maar ook allerlei gereedschappen om te leren timmeren, zagen, solderen en noem maar op. Van alles om onze leerlingen deze praktische vaardigheden aan te kunnen bieden en leren eigen te maken.

Tijdens de STEAM-lessen onderzoeken de leerlingen een probleem. Dat probleem lossen zij, met elkaar in kleine groepjes, op. Om dat te kunnen doen, maken zij een plan en doen zij onderzoek. Nadat zij voldoende onderzoek hebben gedaan, maken ze een ontwerp, voeren dit uit en presenteren hun werk aan elkaar. De didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren wordt tijdens deze lessen gehanteerd. Bij ons op school noemen we dat Denken, Doen en Delen!

Het leren van vaardigheden als samenwerken, kritisch- en probleemoplossend denken, goed leren communiceren, ontwikkelen en gebruiken van creativiteit en ontwikkelen van burgerschapszin staan tijdens deze lessen centraal.

Samenwerken in clusters

Op onze school werken wij in clusters. Zo kennen wij het onderbouwcluster (leerjaar 1-2-3), het middenbouwcluster (leerjaar 4-5) en het bovenbouwcluster (leerjaar 6-7-8). Alle leerlingen starten en eindigen hun schooldag in de stamgroep. Een deel van de schooldag brengen zij in die stamgroep door. Meerdere malen per dag werken zij met alle leerlingen uit het cluster samen, het zogenaamde samenwerkend leren en wisselen zij van werkruimte. Dat kan zijn tijdens de gymles, tijdens de lessen oriëntatie op de wereld (Blink-lessen), de kunstlessen, maar ook tijdens de rekenles of de begrijpend leeslessen, die op onze school op niveau, leerjaardoorbroken, gegeven worden. Hiermee leren onze leerlingen vaardigheden van en met elkaar én spelen we op momenten van de dag collega’s vrij, die op dat moment weer andere werkzaamheden met groepjes leerlingen kunnen uitvoeren. “Anders organiseren” noemen we dat. Niet alle werkzaamheden in een leerjaar hoeven immers door leerkrachten uitgevoerd te worden.

OBS De Tweemaster vergroot je wereld!

De Tweemaster is een basisschool voor álle kinderen die hun wereld willen vergroten. Voor kinderen die hun talenten willen leren kennen én ontwikkelen. Voor kinderen die ambities hebben én willen waarmaken. En natuurlijk ook voor kinderen die hun ambities nog willen ontdekken.

Onze wereld is groter dan de school, groter dan onze buurt, groter dan Den Haag. Wij dagen leerlingen uit om te ontdekken hoe die wereld eruitziet en wat hun plek daarin kan zijn. Wij stimuleren nieuwsgierigheid, moedigen ambitie aan en geven ruimte aan uiteenlopende talenten. Niet minder belangrijk is dat wij elke leerling een sterke basis meegeven. Want zo’n sterke basis zorgt voor gelijkwaardige kansen, die onafhankelijk zijn van iemands sociale, culturele of religieuze achtergrond.

Een sterke basis bestaat – naast kunnen lezen, schrijven en rekenen – ook uit andere competenties. Kinderen die aan het eind van groep 8 onze school verlaten, kennen zichzelf, weten beter wat ze willen en zijn nieuwsgierig, sociaal en intrinsiek gemotiveerd om te leren. Die droom, die ambitie delen wij op De Tweemaster allemaal. En wij zouden De Tweemaster niet zijn als wij onze ambitie niet zouden volbrengen.

Visie op leren

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij op OBS De Tweemaster onze visie op het leren van onze leerlingen herijkt. Onze visie leren sluit naadloos aan op de missie en beloften van ons schoolbestuur, Stichting De Haagse Scholen.

Op OBS De Tweemaster leer je met hoofd, hart en handen. We leren rekenen, taal, lezen en leren van alles over de wereld om ons heen, maar op OBS De Tweemaster leer je ook wie je bent, wie je wilt zijn, waar je voor staat en mag je ontdekken wat jouw talenten zijn.

Wij zien je, moedigen je aan, vangen je op, helpen je jouw weg te volgen en helpen je leren. In deze zoektocht begeleiden we jou. Iedereen is ergens goed in. Soms weet je nog niet waarin. Op De Tweemaster krijg je kansen om dat te ontdekken. En ken je je talent? Op onze school word je gestimuleerd om dat te ontwikkelen. Talenten ontdekken én ontwikkelen geeft plezier en zelfvertrouwen. Vanuit dat plezier en zelfvertrouwen kun je groeien en raak je intrinsiek gemotiveerd om je te blijven ontwikkelen.

Op OBS De Tweemaster vergroten we je wereld!

Naast rekenen, taal en lezen, de zogenaamde basisvakken, bieden wij STEAM-onderwijs aan. STEAM staat voor S(cience), T(echnology), E(ngineering), A(rt) en M(athematics).

De kinderen die nu onze basisschool bezoeken, gaan werken in een wereld waarin technologie een snelgroeiende rol speelt en ze in staat moeten zijn zichzelf als volwassene diverse keren opnieuw uit te vinden. Ze staan voor complexe uitdagingen op het gebied van het klimaat, de energietransmissie en kunstmatige intelligentie. Dat vraagt om creatieve en flexibele professionals. Tijdens de STEAM-lessen brengen we het geleerde in de les en praktische vaardigheden samen.

In onze school hebben wij een prachtig ingericht STEAM-lokaal. Wij beschikken over 3D-printers, een eigen radiostudio, prachtige materialen om stopmotion filmpjes mee te maken, lego om robots mee te bouwen, materialen om te leren programmeren, maar ook allerlei gereedschappen om te leren timmeren, zagen, solderen en noem maar op. Van alles om onze leerlingen deze praktische vaardigheden aan te kunnen bieden en leren eigen te maken.

Tijdens de STEAM-lessen onderzoeken de leerlingen een probleem. Dat probleem lossen zij, met elkaar in kleine groepjes, op. Om dat te kunnen doen, maken zij een plan en doen zij onderzoek. Nadat zij voldoende onderzoek hebben gedaan, maken ze een ontwerp, voeren dit uit en presenteren hun werk aan elkaar. De didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren wordt tijdens deze lessen gehanteerd. Bij ons op school noemen we dat Denken, Doen en Delen!

Het leren van vaardigheden als samenwerken, kritisch- en probleemoplossend denken, goed leren communiceren, ontwikkelen en gebruiken van creativiteit en ontwikkelen van burgerschapszin staan tijdens deze lessen centraal.

Samenwerken in clusters

Op onze school werken wij in clusters. Zo kennen wij het cluster groepen 1-2-3, het cluster groepen 4-5 en het cluster groepen 6-7-8. Alle leerlingen starten en eindigen hun schooldag in hun eigen stamgroep in het eigen groepslokaal. Een deel van de schooldag brengen zij in die stamgroep door. Meerdere malen per dag werken zij met alle leerlingen uit het cluster samen, het zogenaamde samenwerkend leren en wisselen zij van werkruimte. Dat kan zijn tijdens de gymles, tijdens de lessen oriëntatie op de wereld (Blink-lessen), de kunstlessen, maar ook tijdens de rekenles of de begrijpend leeslessen, die op onze school op niveau, groepsdoorbroken, gegeven worden. Hiermee leren onze leerlingen vaardigheden van en met elkaar én spelen we op momenten van de dag collega’s vrij, die op dat moment weer andere werkzaamheden met groepjes leerlingen kunnen uitvoeren. “Anders organiseren” noemen we dat. Niet alle werkzaamheden in een groep hoeven immers door leerkrachten uitgevoerd te worden.