Aanmelden.

Leerlingen tot 4 jaar

Vanaf 1 oktober 2018 is de manier waarop u uw kind kunt aanmelden op onze school verandert. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. Ook komt de nieuwe procedure tegemoet aan wensen van ouders.

De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015. Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015, neem dan met ons contact op of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind.

De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor kinderen tot 4 jaar.

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden op onze school, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk.

Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school?
Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl

Op onze school is voldoende plaats beschikbaar voor de kinderen die zich aanmelden. Als u uw kind wilt aanmelden, maak dan een afspraak met de directeur van de school. U kunt uw kind op onze school meestal direct inschrijven.

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Leerlingen vanaf 5 jaar

Heeft uw kind al onderwijs genoten op een andere basisschool? Dan kunt u een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.