Buitenschoolse opvang.

Wij vinden het belangrijk dat we uw kind ook na school een goede tijd kunnen bieden.

Onze school is daarom de samenwerking aangegaan met Gro-up. Vanaf 1 augustus 2018 biedt Gro-up Grote Beer opvang aan op onze school. De opvang vindt plaats op een andere locatie buiten de wijk. Leerlingen worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald van school en naar de opvanglocatie gebracht. Ouders halen daar hun kind aan het einde van de dag weer op.

Meer informatie treft u op de website: www.gro-up.nl