Positive Behavior Support.

Goed gedrag kun je leren!

De Tweemaster wil een veilige, positieve en sociale omgeving scheppen, waarin de leerlingen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs dat wij bieden. Om dit te realiseren, werken wij met PBS. PBS staat voor ‘Positive Behavior Support’. In gewoon Nederlands betekent dit dat wij positief gedrag stimuleren.

Wat is PBS?
PBS is een geïntegreerde methodiek, en maakt als het ware deel uit van ons vakkenpakket: naast rekenen, taal en wereldoriëntatie kun je leerlingen gewenst gedrag namelijk leren. Op De Tweemaster verzorgen we daarom ook lessen over gewenst gedrag. Door duidelijk en consequent te zijn, kun je leerlingen leren.

De voordelen van PBS
Er is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de resultaten van PBS. Hieruit blijkt dat leerlingen zich veiliger voelen en sociaal vaardiger worden. Eventueel probleemgedrag neemt af en de schoolprestaties worden een stuk beter. Daarnaast is aangetoond dat leerkrachten meer plezier in hun werk krijgen, minder vaak zien zijn en beter samenwerken met ouders en omgeving. Allemaal concrete voorbeelden die het succes van PBS bewijzen!

 

Samenwerken met ouders
Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk belang: we willen dat onze kinderen/leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom betrekt De Tweemaster de ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Zo zijn er ouder informatiebijeenkomsten, waar wij ouders informeren over de waarden die hun kind op school leert. Ook in de dagelijkse contacten besteden wij veel aandacht aan het opbouwen en onderhouden van goede contacten met alle ouders.

Positive Behavior Support