De Tweemaster.

Onze school

OBS de Tweemaster is een dynamische, openbare basisschool in het kloppend hart van Duindorp.

Op De Tweemaster stimuleren wij onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Dit gebeurt zowel op cognitief vlak als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Wat vind je leuk, en waar ben je goed in?

Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden die we op de De Tweemaster omarmen. Onze school is een zogenoemde ‘PBS-school’. PBS staat voor positive behaviour support: dit betekent dat de manier waarop wij met elkaar omgaan een proactieve werking heeft op o.a. pestgedrag.
Hier leest u meer over PBS.

De Tweemaster is een brede buurtschool: wij werken nauw samen met PCBS De Meerpaal, wijkcentrum ’t Trefpunt, Kinderdagverblijf Grote Beer, Peuteropvang Duinroosje van gro-up kinderopvang en de Haagse Sporttuin Duindorp. Hierdoor zijn er korte lijntjes tussen alle faciliteiten op en om ons terrein, en kunnen wij een doorgaande lijn trekken op het gebeid van gewenst en ongewenst gedrag (PBS).

De Tweemaster is een ‘lerende’ school: wij zijn constant in ontwikkeling en kijken kritisch naar onze prestaties. Wij zien ouders als partners en betrekken hen graag bij de ontwikkeling van hun kind. Onze school is onderdeel van De Haagse Scholen, de stichting die het openbaar basisonderwijs in Den Haag verzorgt.