Sportactiviteiten.

De sportactiviteiten na schooltijd worden door De Haagse Sporttuin Duindorp verzorgd.

De Haagse Sporttuin Duindorp wordt geëxploiteerd door OBS De Tweemaster. Er is een samenwerking met basisschool De Meerpaal, de Oranjeschool en Houtrustschool. In samenwerking met sociaal – maatschappelijke instellingen binnen de wijk worden zoveel mogelijk activiteiten verzorgd.
De schoolsportcoördinator tevens projectleider Niels Arkenbout verzorgt de activiteiten op het sportcomplex en in de gymzaal van de school, dit is samenwerking met Welzijn Scheveningen en verschillende sportverenigingen. Hierdoor kan er een ruim aanbod aan sportieve – en culturele activiteiten plaatsvinden.

De leerlingen krijgen elke periode een folder mee met daarop het naschoolse sportaanbod voor steeds een periode van 10 weken. Iedere leerling kan, in overleg met zijn/haar ouders, kiezen welke sportactiviteit hij/zij graag wil doen en zich hiervoor opgeven.